All news
Result Laon, 26.April 2014
2014-04-28 14:30:00

Result Laon, 26.April 2014

Met een zuidenwind werden om 8:20 in totaal 64 ingemande duiven van Team GPS gelost in Laon. Dit is bijna 260 km.
With a south wind, 64 pigeons of Team GPS start their race at 8:20 AM from Laon (260km).
We wonnen 36 prijzen (56%).

In de club tegen 193 duiven was het: 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-16-18    (local)
In het Rayon tegen 1.368 duiven : 52-53-55-56-59-60-61 etc   (combine)
In de CC tegen 2.659 duiven: 85-87-89-90-104-106-107 etc   (Federation)

We beginnen deze week wat later. 7 duiven arriveerden tegelijk en hielden elkaar buiten.
Na deze 7 kwamen er 11 tegelijk.
De 1e duif op de antenne was de NL12-5212650, een duivin. Met hoge snelheden is deze duivin vaak vroeg thuis.
Vorig jaar won ze een 1e Isnes in het Rayon (611 duiven) met 1630mpm.
Haar vader is de "Globe Racer" een "KLEINZOON OLYMPIADE 003" en was zelf 1e Asduif 2008 + 2009 bij Ype Hemstra in Duitsland (Team GPS Duitsland).
Haar moeder is een volle zus van "Leonardo" (Arie Dijkstra), uit het topkoppel "BENJAMIN x EVITA".

De 2e duif was de NL12-5212532, ook een duivin. Ze is van het edele Leo Heremans ras. Ze won dit jaar eerder al een 7e Nijvel tegen 2.664 duiven. Ze is een volle zus van de 12-533, de meest constante vliegdoffer 2014 tot op heden.

De 3e duif is onze "Speed Dragon", 11-290 (4x 1e prijs Rayon !!), tegelijk met de 12-542 (uit onze 09-238, 5x 1e prijs, lijn Di Caprio en Olympiade 003).

We hadden liever iets vroeger gezeten, maar de aankomsten geven vertrouwen voor de komende week.

All news
Copyright © 2010 Martin Kwakernaat